Top Motivational Quotes In Punjabi 2023 WhatsApp/ Facebook

(Last Updated On: )

We have this article on motivational quotes in Punjabi. Motivation means powerful or, in short, golden words that can give you the hope of a new destination or devotion. By reading motivational words, people can improve their lives and get inspiration to make efforts to achieve success in their lives. In this article, we have provided the most helpful motivational words that can help you improve your life.

Motivational quotes in Punjabi

You can also get motivational quotes in Punjabi from here. Get How To Watch Is She The Wolf

motivational quotes in Punjabi

.
 ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿਗੋਂਗੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ,

ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਵੇਗਾ।

.
ਮਿਹਨਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੱਗ ਖੜ-ਖੜ ਦੇਖੁੂ ਐਸਾ ਨਾਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ।
.
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
.
ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ।
.
ਗੱਲ ਕੌੜੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚਾ ਹੈ;  ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ,
ਜੇ ਲੋਕ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।
.
ਮਿੱਠੇ ਝੂਠ’ ਬੋਲਣਾ ‘ਕੌੜਾ ਸੱਚ’ ਬੋਲਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ,
ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ’ ਸੱਚੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ‘ਦੇਵੇਗਾ,
ਪਰ ਝੂਠੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ।

.
ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
ਜਦ ਤੱਕ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ
ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ
.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਾਇਮ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ।
.
ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੈਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ।
.
ਰਸਤੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਸ ਲੋਕ ਹਿੰਮਤ ਗੁਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੈਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹੇਠਾਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਗੋਤਾਖੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
.
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕੀਏ।
.
ਅਸੰਭਵ ਕੁਝ ਨਹੀਂ,ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੈ।
.
ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।
.
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਥ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲਾਹ ਗ਼ਲਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ।
.
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਧਾਰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
.
ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਚਮਕਦੇ ਹਨ।
.
ਆਪਣੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ।
.
ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸਬਰ ਰੱਖੋ।  ਜਦੋਂ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ?
.
ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਲ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
.
ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ।  ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਮਝੋਗੇ।

Motivational Quotes in Punjabi on Life

Life continuously needs motivations through which we can become good members of our society. If you want to motivate yourself and your family, you must read and share these motivational quotes in Punjabi on life.

motivational quotes in Punjabi

.
ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ

ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਨਾ ਕਰੋ.🙏

Gusse wich koi fesla na karo te

Khushi wich koi wadda na kro.🙏

.
kise di salah naal raste ta jaroor mil jande han
lekin manzil khud di mehnat naal hi mildi hai

ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਸਤੇ ਤਾ ਜਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ
ਲੇਕਿਨ ਮੰਜਿਲ ਖੁਦ ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ.

.
Zindagi nu es trah jee lai
Ke tere jaan to baad zindagi vi aakhe
Ke menu khull k jion vala taan Ohio c..!!🙌💯

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਅ ਲੈ
ਕਿ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਆਖੇ
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਓਹੀਓ ਸੀ..!!🙌💯

.
Rab kehnde……
Mehnat kar mehnat da fal jarur modunga😇
Dil thoda nah kar yakeen nahi todunga……..🤗

ਰੱਬ ਕਹਿੰਦੈ……
ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੋੜੂੰਗਾ 😇
ਦਿਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜੂੰਗਾ….🤗

.
ਤਕਦੀਰ ਉਤੇ ਰੱਬਾ ਸਾਡਾ ਜੋਰ ਕੋਈ ਨਾ
ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵਗੈਰ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ
ਜਿਥੇ ਜਿਥੇ ਸੀਸ ਮੈਂ ਝੁਕਾਵਾਂ ਮਾਲਕਾ
ਉਥੇ ਤੇਰਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਬਸ ਪਾਵਾਂ ਮਾਲਕਾ ☝
.
Jo parmatma te sache dilo bharosa karda hai
Parmatma usdi bedi kde dubban nhi dinda 🙏

ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਸਦੀ ਬੇੜੀ ਕਦੇ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ🙏

.
Jazba rakho jittan da,
Kyunki kismat badle ne badle par waqt zaroor badlda hai ✌

ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖੋ ਹਰ ਪਲ ਜਿੱਤਣ ਦਾ,
ਕਿਉਕਿ ਕਿਸਮਤ ਬਦਲੇ ਨਾ ਬਦਲੇ ਪਰ ਵਕ਼ਤ ਜਰੂਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ✌

.
Aapne zameer nu ucha kar mittra
Vekhi loka de mehal vi ohde agge chotte ho jange..

ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਮਿੱਤਰਾਂ
ਵੇਖੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵੀ ਓਹਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ |

.
Fir mathe te tiodi kahdi aa..
Jagg russeya rabb taan razi aa…😇

ਫਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਿਉੜੀ ਕਾਹਦੀ ਆ..
ਜੱਗ ਰੁੱਸਿਆ ਰੱਬ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਆ…😇

.
Bande fakkar kde fikar nahi karde,
Kinne hi hon dukhi kade zikr nhi karde..

ਬੰਦੇ ਫੱਕਰ ਕਦੇ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ,
ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹੋਣ ਦੁਖੀ ਕਦੇ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ |

.
Na maro pani vich pathar us pani nu vi koi pinda howega..
Apni zindagi nu hass ke guzaro yaaro, tuhanu vekh ke vi koi jionda howega..

ਨਾ ਮਾਰੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ..
ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੱਸ ਕਿ ਗੁਜਾਰੋ ਯਾਰੋ ,ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ..

.
Vjah puchan da mauka hi nhi mileya,
Bas sma guzrda gya te asi ajnabi bande gye 💔

ਵਜਾਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ,
ਬਸ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਜਨਬੀ ਬਣਦੇ ਗਏ💔

.
Kehndi apne alfaza vich na mera zikr kreya kar,
Mein khush haan evein na mera fikr kreya kar
Apne dowaa di kahani nu akhra vich na jadeya kar,
Likh likh yaadan nu injh Na kitaba bhareya kar💔

ਕਹਿੰਦੀ ਆਪਣੇ ਅਲਫ਼ਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰਾ ਜਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ,
ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ…
ਆਪਣੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੜਿਆ ਕਰ,
ਲਿਖ-ਲਿਖ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਨਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਰਿਆ ਕਰ…

.
Takk ke tenu rabb da deedar ho janda c…
Mein jinni vaar tenu dekhda c, onni vaar pyar ho janda c..❤

ਤੱਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ…
ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਓਨੀ ਵਾਰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ❤

.
Mein kismat da sab to chaheta khidauna haan
Jo menu roj jorhdi aa fir todan layi💔

ਮੈਂ ਕਿਸਮਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋ ਚਹੇਤਾ ਖਿਡੌਣਾ ਹਾਂ
ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜੋੜਦੀ ਆ ਫਿਰ ਤੋੜਣ ਲਈ💔

.
Pani dareya ch howe ja akhan ch
Gehrayi te raaz dowa ch hunde aa…!

ਪਾਣੀ ਦਰਿਆ ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅੱਖਾਂ ਚ👀
ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ….!

.
Sach sunan ton pta nhi kyu
Ghabraunde ne lok…🙌
Taarif bhawein jhuthi hi howe
Sun ke muskuraunde ne lok…✌

ਸੱਚ ਸੁਨਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿਉਂ,
ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ…🙌
ਤਾਰੀਫ਼ ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੀ ਹੀ ਹੋਵੇ ,
ਸੁਣ ਕੇ ਮੁਸਕੁਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ…✌

.
Na zulfa swar sakeya
Na waqton ja paar sakeya🙌
Na apneya lyi jee sakeya
Na apna aap maar sakeya🙂

ਨਾ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਸਵਾਰ ਸਕਿਆ,
ਨਾ ਵਖਤੋਂ ਜਾ ਪਾਰ ਸਕਿਆ,🙌
ਨਾ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਜੀਅ ਸਕਿਆ,
ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਮਾਰ ਸਕਿਆ„🙂

.
Eh taan bhulekhe hi ne sajjna
Jo jionde jee nhi mileya ohne mar ke ki milna😞😞

ਇਹ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਹੀ ਨੇ ਸੱਜਣਾ
ਜੋ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਓਹਨੇ ਮਰ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲਣਾ😞😞

.
Kon bhula skda hai kise nu,
Bas Aakda hi rishte khatam kar dindiya ne 😊

ਕੌਣ ਭੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ,
ਬੱਸ ਆਕੜਾ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ 😊

Motivational Quotes in Punjabi for Students

We have also mentioned here Motivational Quotes in Punjabi for Students. Take these lines and share them with your students and friends.

motivational quotes in Punjabi

.
सिर्फ राजसी ताकत पा लेने से कोई राजा नहीं बन जाता जिस प्रजा का सिर सम्मान से झुके और विरोद्धियों का डर से झुक जाए वही असली राजा है।
.
जिंदगी में तूफ़ान का आना जरूरी है इससे पता चल जाता है कौन अपना है कौन पराया
.
किसी सहारे नहीं बैठना चाहिए कुछ लोग केवल मदद का दिखावा करते हैं
.
इस दुनिया में कमजोरों के लिए कोई जगह नहीं ताकतवर बने जिंदगी आपको सलाम करेगी
.
चिंता न करें समय चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो वह बदल जरूर जाता है।
.
जो अँधेरे और मुश्किलों से डर कर हार नहीं मानते वह जिंदगी में सूरज बनकर उगते हैं
.
जिंदगी एक हसीन यात्रा है कभी हसाती है कभी रुलाती है जो मुसीबतों में भी हार नहीं मानते जिंदगी उनके आगे सिर झुकाती है
.
ਸੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਹੈ।
.
ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਪਰਖਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਖਣ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ,

ਤੇ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ…

.
ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ

ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

.
ਜਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਡਿਗਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ,

ਹੁਣ ਜਦ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਲੋਕ

.
ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਾ ਛੱਡੋ।

ਕਿਉਕਿ ਅਕਸਰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਪਿਛੋ ਹੀ ਨਵਾਂ ਸਵੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

.
ਨੇਕੀ ਕਦੇ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਕਦੋਂ

ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ

ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।

.
ਸਾਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਸਾਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ

ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ,

ਮਨਜੀਤ ਕੁੱਸਾ

.
ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਦੂਜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜੇ ਵੱਲ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ

ਹੈਲਨ ਕੈਲਰ

.
ਸਮੁੰਦਰ ਕਦੇ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਤੇ ਖੋਦਾ ਹੈ।

.
ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਜਾਲੇ, ਅਕਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲਗਦੈ ਨੀਂ।

.
ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਖੁਦ ਹੋ,

ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ

ਕਲਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹੱਥ ‘ਚ ਨਾ ਫੜਾਉ।।

.
ਗਿੱਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸਿਰਫ ਸਾਹ ਚਲਣ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੱਸ ਪਛਤਾਵਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ !

.
ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ

ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੀ ਮਦਦਗਾਰ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ।

Conclusion

We have reached a conclusion about motivational quotes in Punjabi. These are the most amazing and impressive quotes. You must take a look at these lovely quotes and share them with others.

Also, check out:

How To Watch Five Nights At Freddy’s

How To Watch Top Boy Season 3

 Hindi Status For Life

Best Punjabi Status In English

Leave a Comment