Top 50+ Punjabi Ghaint Status For WhatsApp/Facebook 2024

(Last Updated On: )

In this article, we have covered Punjabi Ghaint Status. You are well known for the word ghaint. We use this word for praise.  Every person wants to be praised for some unique qualities. We like and feel happy when someone praises us and appreciate us. We have a variety of statuses in which this type of status is the most amazing. If you want to praise your friend and you are shy don’t be hesitated get these precious and praisnig lines and share with friends and love.

Punjabi Ghaint Status

We have mentioned here the Punjabi Ghaint Status. You can share these with your friends and family. If you love to read quotes get Tamil Quotes and also other much quotes with rzstatus.

Punjabi Ghaint Status

.
ਜੇ ਤੂੰ ਰੱਖੇਗਾ ਬਣਾਕੇ ਰਾਣੀ 
ਦਿਲ ਦੀ ਮੈਂ ਵਾਂਗ ਰਾਜਿਆ 
ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੂ
.
ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੁਰੇ ਕਰਮਾ 
ਕਾਰਨ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਮਿਲੇ ਕਈ 
ਵਾਰ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ 
ਵੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ।
.
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਵੀ
 ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਦੌਲਤ
 ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨੀ
 ਨਾਲ ਆਵੇ ਪਰ ਉਸਦੀ 
ਰਖਵਾਲੀ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ
 ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ
.
ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾਂ ਪੈਂਣਗੇ 
ਵੈਂਣ ਡੂੰਘੇ, ਪੁੱਤ ਪੰਜਾਬ 
ਦਾ ਚਿਖਾ ਤੇ ਸੌਣ ਲੱਗਾ।
.
ਮਿਲਦੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਜਿੰਦਗੀ
 ਦੀ ਦਾਤ ਸੱਜਣਾ ਏਵੇਂ ਫਿਕਰਾਂ
 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ 
ਕਰ ਹਿੰਮਤ ਸਾਹਮਣਾ ਔਕੜਾਂ
 ਦਾ ਜਗਾ ਮੁਕੱਦਰ ਤੇ ਇਸਨੂੰ
 ਆਬਾਦ ਕਰ
.
ਦਹਿਸ਼ਤ ਅੱਖ ਚ ਹੋਣੀ
 ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਗੰਨ ਤਾ 
ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ
.
ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ
 ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ,
 ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 
ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ‘
ਲੋਹੜੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।
.
☺ ਮੁਸਕਾਨ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ 
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਤਣ ਲਈ 🍀 
ਜਬਰਦਸਤੀ ਦਿਲਾ ❤ ਤੇ
 ਕਬਜਾ ਨਹੀ ਕੀਤਾ 🙆
.
ਝੱਲੀਆ ਆਦਤਾ ਵੀ ਮੋਹ
 ਲੈਦੀਆ ਨੇ ਕਈਆ ਨੂੰ
 ਹਰ ਵਾਰ ਸੂਰਤ ਦੇਖ ਕੇ
 ਮਹੁਬਤ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ .
.
ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਦੇ ਫਜ਼ੂਲ ਨਾ 
ਸਮਝੋ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ 
ਹਰ ਸੈ਼ਅ ਕੀਮਤੀ ਐ
.
ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਲਿਖੀਂ , ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਲੇਖਾਂ ਚ ਮੁਹੱਬਤ ਲਿਖੀ ।

.
ਸਾਡੇ ਕੌਲੋਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ‪‎ਗੁਲਾਮੀ
 ਕੁੜੀਏ ਨਾਰਾਂ ਦੀ… . ‪‎Minister
 ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ support ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੀ।
.
ਰੱਬਾ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਦੁਆ 
ਕਰਦੇ ਹਾਂ , ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਹਾਸੇ 
ਨਾਂ ਖੋਹੀ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ 
ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
.
ਲੱਗਦੀ ਪਿਆਰੀ😘 ਜਦੋਂ
 ਖਿੜ-ਖਿੜ ਹੱਸਦੀ😊।। 
ਤੇਰੇ 👸 ਦਿਲ❤ ਦਾ ਪਤਾ 
ਨੀ ਮੇਰਹੇ👳 ਦਿਲ❤ ਚ ਤੂੰ 👸ਵੱਸਦੀ
.
ਸਾਲ ਹੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਐ 
ਸੱਜਣਾ,, ਹਾਲ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ 
ਓਹੀ ਰਹਿਣਾ,
.
👉ਦੁਨੀਆਂ 🌎ਜਿੱਤ ✌️ਕੇ
 ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਲੇੰਗਾ ਦਿਲ 💓
ਜਿੱਤਿਆ ਕਰ ☺️ਭੋਅਲਿਆ ਤਰਜੇਂਗਾ
.
ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਉੱਤੇ ਲਿਖ 
ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਚੱਲਿਆ ਤੈਂਨੂੰ
 ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 
ਚੱਲਿਆ॥🚩
.
ਡੂੰਘੀਆ ਜੜਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ 
ਆ ਕੋਈ ਕੰਧ ਤੇ ਓੁਗਿਆ
 ਪਿੱਪਲ ਨੀ

Punjabi Ghaint Status Lines

We also have Punjabi Ghaint Status Lines. These beautiful lines can help you express your good wishes and love to your loved ones.

Punjabi Ghaint Status

.
ਮਾਹੋਲ ਦਾ ਕੀ ਏ ਸੇ਼ਰਾ
 ਜਦ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਬਦਲ
 ਦਿਆਂਗੇ,
.
ਹੁੰਦੇ ਨਹੀ ਕੰਮ ਕਦੈ ਥੱਲੇ
 ਲੱਗ ਕੇ ।। ਮਿਲਦਾ ਏ 
ਸਭ ਦੇ ਇਥੇ ਸਿਧੀ ਨੀਤ ਨੂੰ।।
.
ਯਾਰ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਕਾਰ
 ਰੱਖੀਏ, ਉੱਚੇ☝🏻ਸਦਾ ਵਿਚਾਰ 
ਰੱਖੀਏ...... ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ
 ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ❤
ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਾਰ ਰੱਖੀਏ
 ਯਾਰ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਕਾਰ 
ਰੱਖੀਏ, ਉੱਚੇ☝🏻ਸਦਾ ਵਿਚਾਰ 
ਰੱਖੀਏ...... ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ 
ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ
 ❤ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖਾਰ ਰੱਖੀਏ
.
ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਤ ਹੀ 
ਕਚਿਹਰੀ ਲੱਗਦੀ, 
ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੱਲਾ 
ਕੇਸ ਪਿਆਰ❤ਦਾ ਲੜੇ
.
ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਆ ਨੀ 
ਜਿਹੜੇ ਚੰਗਾ ਆਖਦੇ
 ਬਾਕੀ ਜੋਰ ਲਾਈ 
ਜਾਂਦੇ ਮਾੜਾ ਠੱਪਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ
.
ਹਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ
 ਮੇਰਾ👍 ਵੈਸੇ ਖ਼ਬਰਾਂ 
ਰਖਦੇ ਨੇਂ .ਮੈ ਸੁਣਿਆ 
ਕੁਜ਼ ਲ਼ੋਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਜਰਾਂ
 ਰੱਖ ਦੇ ਨੇ#
.
ਮਤਲਬ ਲਈ ਕਦੇ ਕਿਸੇ
 ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਈ ਕੀਤੀ 
ਜਿੱਥੇ ਵਿਗੜ ਗਈ ,,,
ਉਥੇ ਵਿਗੜ ਗਈ
.
ਘਰੇ ਸਾਡੇ ਨਿੱਤ ਹੀ 
ਕਚਿਹਰੀ ਲੱਗਦੀ, ਯਾਰ
 ਤੇਰਾ ਕੱਲਾ ਕੇਸ ਪਿਆਰ
❤ਦਾ ਲੜੇ.
.
ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ😎 ਕਰਦਾ
 ਹੈ ਮਾਣ ਜੱਟ ਤੇ 💪🏻 
ਹਾਰਿਆ ਕਦੇ ਨਾ 🔥
ਸਦਾ ਜਾਵਾ ਜਿੱਤ ਕੇ
.
ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਡ ਕੇ 
ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਮਤਲਬ
 ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੌ ਕੋਈ ਚਾਹ 
ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਕਢ ਸਕੇ
.
ਸਾਨੂੰ ਬਾਦਸਾਹੀ 🤴
ਨਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ
 ਅਦਾ ਕਰ ਮੇਰੇ ਰੱਬਾ .
ਅਸੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ 
❤ ਦਿਲਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ🙏..💯
.
ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਸੱਜਣਾ, 
ਖੁਦਾ ਜਦੋ ਇਸ਼ਕ ਦੇਂਦਾ
 ਏ ਤਾਂ ਅਕਲਾਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦਾ ਏ..😊
.
ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਤੇ,
 ਸੁਪਨਾ ਏ ਯਾਰ ਦਾ 🤗 
ਕਦੀ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ,
 ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ..👨‍❤️‍👨
.
ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਹੋਰ 
ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ 
ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫ਼ਾਂ ਦਾ 
ਪਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 🥰🥰
.
ਤੇਰੇ ਮਿਠੜੇ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ
 ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, 
ਜੱਟਾ ਤੇਰੇ ਹਾਸਿਆਂ ਤੇ ਜਿੰਦ 
ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ🥰
.
ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨੀ ਭੁੱਲ 
ਸਕਦੀ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ
 ਕੁੜੇ, ਜਿਨਾ ਚਾਹੇਗੀ 
ਭੁੱਲਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੇਗੀ 
ਯਾਦ ਕੁੜੇ।💞
.
ssਹੋਤੀ ਰਹੇਗੀ🥰 
ਮੁਲਾਕਾਤੇ ਤੁਮਸੇ😉
 ਨਜ਼ਰੋਂ ਸੇ 🧐ਦੂਰ ਹੋ 
ਦਿਲ 💞ਸੇ ਨਹੀਂ |

Punjabi Ghaint Attitude Status

This post will also give you Punjabi Ghaint Attitude Status. Every unique and extraordinary person lives life with a unique set of manners. This unique manner needs to be praised. This post will help you to praise your unique attitude.

Punjabi Ghaint Status

.
ਜਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ 
ਏ ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ 👈👈
ਜਿੱਤ ਮਿਲਦੀ ਏ ਹਮੇਸ਼ਾ
 ਆਪਣੇ ਜੋਰ ਤੇ💪💪
.
ਬਹੁਤੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ 
ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ..ਉਹਦੀ 
ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ 
ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ 😇.
.
🚩ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੇਖ ਕੇ
 ਨੀ ਤੁਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ,
☝️ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ 
ਹੋਈ ਜੁਬਾਨ ਕਰਕੇ
.
ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, 
ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੰਨੇ ਨੀ ਤੇ
 ਆਪਣੇ ਕਦੇ ਤੋੜੇ ਨੀ…..😎
.
💢ਜਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ 🕉️ਰੱਬ 
ਨੇ ਆ ਕੱਢੁ 🥳ਟੌਰ ਨਾਲ
....ਗੱਲੀਂ ਬਾਤੀਂ ਏਥੇ ਸਾਨੂੰ 
ਬੜੇ ਮਾਰਦੇ🤷🏻‍♂️.....
.
ਵਖਤ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ... 
ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ 
ਹਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 
ਕਦੇ ਜਿੱਤਾਗੇ ਵੀ .....🔥🔥
.
ਭੁੱਲਿਆ ,ਨੀਂ ਪੰਗੇ ਭਾਮੇਂ
 ਫੱਕਰ ਹੋਇਆ,,ਆ ਕੇ
 ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਜੇ ਕੋਈ
 ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ ​​​​,,😎
.
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ 
ਰੰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰਾ
 ਅੱਗ ਤਾ ਜਰੂਰ ਲੱਗੀ ਆ 🔥🔥
.
ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ
 ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਅਰਮਾਨਾਂ 
ਨੂੰ ਉਡਾਂਗੇ ਜਰੂਰ! ਸਾਫ 
ਹੋ ਲੈਣਦੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਨੂੰ🎯
.
ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਦਲੇ ਆ,
ਦਿਮਾਗ਼ ਉਹੀ ਆ🍁🔰
.
ਭਾਤ ਭਾਤ ਦੀਆ ਮੁਸੀਬਤਾਂ
 ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਲਾਏ ਨੇ ਨਿੱਕੀ 
ਉਮਰੇ ਜਿੰਦਗੀ ਨੇ ਬੜੇ 
ਨਾਚ ਨਚਾਏ ਨੇ,, 🔥🔥
.
ਪਹਿਚਾਣ 🗿ਸਾਡੀ☝🏽
 ਸਭ ਨੂੰ ਆ 😎ਪਰ ਪਸੰਦ 
ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ 💪🏽ਨੂੰ ਆ🤟
.
🦅ਸਾਨਾਂ ਜਹੇ ਜੱਟ ਦੇਖ
 ਪਾਉਂਦੇ ਬਿੱਲੋ ਡੈਸ਼ ਰੂਡ
 ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ
 ਦੁਆਬਾ ਪਦੈਸ਼🦅
.
🦅ਰੀਸ ਘੁੱਗੀਆਂ-
ਕਟਾਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ
 ਬਾਜਾਂਦੀ ਨੀ⛳️
.
ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਦਲਣ🖤
 ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨੀ 💯ਮੈਂ 
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਏਤਬਾਰ ਤੋਂ 
ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ 🔐ਆ16ਜਿਹੜੇ
 ਸਾਡੀਆਂ ਔਕਾਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ 
ਮਿਣਦੇ💪 ਉਹਨਾਂ ਦੇ
 ਕਿਹੜਾ ✈️ਜਹਾਜ਼ ਖੜੇ ਆ🤘
.
ਆਕੜਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਮਿੱਠੀ👌🏻
 ਜਿਹੀ #SmiLe☺ ਆ 
#ਪਿਆਰ🥰 ਨਾਲ #
ਰਹਿਣਾ🤝🏻 ਇਹੀ #
LifeStyLe🕺🏻 ਆ 😎
.
ਅੱਦੀ lyf ਕੱਲੇਆ ਦੀ
 ਲੰਘ ਗਈ ਰਕਾਨੇ,
 ਉਹ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਣੀ
 ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ 
half ਬੱਲੀਏ😏😏

Conclusion

This post will help you to get the most alluring status in the form of Punjabi Ghaint Status. Please share it with your near and dear and give them feelings that they are unique. Please like our post and don’t forget to give us feedback in the comment box.

Also check out:

latest Desi Status in Punjabi 2022

Alone Status in Hindi.

Punjabi Status.

Emotional Shayari in Hindi.

Punjabi Songs Lyrics.

 

 

Leave a Comment